Lufthavnen

Lufthavnen eller strækningen udfor, er en af de mest spændende strækninger i Augustenborg Fjord. Her møder man fordybninger i bunden nær land (badekar) muslingebanker, stenrev, sandbund, revler, tangbælter og sporadisk placerede blæretangsbuske.

Over muslingebanker og stenrev på denne fiskeplads, kan de større og helt store havørreder i fjorden fanges.

Et stykke ude af fjorden, fra hvor man parkerer, en en enorm muslingebanke. Både over og omkring den, står ofte én eller flere større eller helt store havørreder. Men hele vejen ud til den, kan der være en del fisk også. Se en video fra strækningen ved lufthavnen her, som også viser flere gode agn til fiskeriet:
Fiskevideo fra Augustenborg Fjord…

Område + parkering ved Lufthavnen

Denne fiskeplads ligger langs Sønderborg Lufthavn

Der kan parkeres her: Parkering

Tilgængelighed

Man kan fiske fra land på denne strækning, sagen er bare den, at det må man ikke. Jorden ud til vandet tilhører lufthavnen, og det er derfor ikke lovligt at gå her. (Af sikkerheds-mæssige årsager) Men går man i vandet med waders, gør man intet forkert og fisker indenfor lovens rammer.

Fiskepladsen er nem at vade på og den er ofte fiskerig fra ende til anden.

Fredningsbælter ved Lufthavnen

Der er ingen fredningsbælter ved denne fiskeplads i Augustenborg Fjord.

Årstider

Her kan fanges havørreder året rundt. Topsæsoner: forår, sommer og efterår.

Man skal dog aldrig helt afskrive dette fra at være en vinterplads. Ofte er der en del stimer af grønlændere langs strækningen i den kolde tid. Er der ikke frostgrader om vinteren, kan man tilmed opleve spændende lystfiskeri, efter store farvede havørreder, samt store overspringere.

Anbefalede agn til denne fiskeplads ved Augustenborg Fjord

Sen efterår, vinter og tidlig forår: Brun, rød/sort, lyserød, hvid/lyserød  – på blink , kystwoblere og fluer.

Forår, sommer og tidlig efterår: Sølv, hvid, sølv/blå, hvid/grøn – på blink , kystwoblere og fluer.

Aftenfiskeri i skumringen: Kobber, samt (for fluefiskeren) sort skumflue.