Lufthavnen

Lufthavnen eller strækningen udfor, er en af de mest spændende strækninger i Augustenborg Fjord. Her møder man fordybninger i bunden nær land (badekar) muslingebanker, stenrev, sandbund, revler, tangbælter og sporadisk placerede blæretangsbuske....

Position 1

Position 1 ved Augustenborg Fjord, er måske ikke en af de mest sikre kort at have i hånden. På den anden side er den… På den måde ment, at man ikke skal...

Stolbro til Stolbro Næs

Stolbro ved Augustenborg Fjord, er en af de bedre fiskepladser til fangst af havørreder. Men… Hvis man vil være sikker på at fange ørrederne i løbet de 3 topsæsoner som er efterår,...

Arnkilsøre

Arnkilsøre ligger for enden af Augustenborg Fjord på nordvest-siden. Ved denne del af fjorden og den ydre kyst, kan der fanges havørreder året rundt. Naturen er lækker og spektakulær – lystfiskeren kan...

Osbæk

Osbæk (fiskepladsen) består af en lille vig, som ofte i vinterhalvåret viser sig givtig, når det kommer til chancer for havørred-fangst. Ørrederne trækker gerne ind i stimer, og der kan i perioder...

Augustenborg Syd

Augustenborg Syd er en spændende fiskeplads tæt på Augustenborg by. Denne inderste strækning af Augustenborg Fjord, er en af fjordens mest spændende helårs-pladser. Udover havørreder, kan der også fanges makrel og hornfisk...

Ulkebøl Krigshavn

Ulkebøl Krigshavn ved Augustenborg Fjord, består på sin vis af 2 vige. I den inderste del af begge vige, er bunden særdeles blød. I vigene kan der fanges havørreder året rundt, men...

Katholm

Katholm har det hele. Dybt og lavt vand tæt under land, vige, blød, mørk bund, sandbund, steder med strøm, tangbælter og pletter, en ø, alt der skal til for at blive kategoriseret,...

Stevning Nor – sydsiden

Stevning Nor på sydsiden er uhyre spændende at affiske. Man har altid fornemmelsen af, at den store havørred er lige rundt om hjørnet. Hvilket den ofte også er. Denne strækning er indbegrebet...